اتصالات شیلنگ
WelCome

 

توضيحات کد   توضيحات کد  
SWAGED UNIVERSAL FERRULE 681  

METRIC SOLID MALE 24 SEAT LIGHT

 503  
H.P Swaged Universal Ferrule 682  

METRIC SOLID MALE 24 SEAT HEAVY

 504  
BSP SOLID MALE 501  METRIC SWIVEL FEMALE LIGHT  543  
BSP FEMALE 60 CONE 541  METRIC SWIVEL FEMALE HEAVY  544  
BSP FEMALE 60 CONE THRUST WIRE NUT 551  

45 METRIC FEMALE LIGHT

 563  

BSP 90 SWEPT ELBOW 60 CONE

561  

45 METRIC SWIVEL HEAVY

 564  
BSP 45 SWEPT ELBOW 60 CONE THRUST WIRE NUT 591  

90 METRIC FEMALE LIGHT

 583  
JIC SOLID MALE 37 502    

90 METRIC FEMALE HEAVY

 663  
 JIC FEMALE 37 CONE  542    

BSP BANJO

 661  
 JIC FEMALE 37 CONE THRUST WIRE NUT  552    STRAIGHT SAE FLANGE 3000  601  
 JIC 90 SWEPT ELBOW 74 CONE  582    90 SEA FLANGE 3000  641  
 JIC 90 SWEPT ELBOW 74 CONE THRUST WIRE NUT  592    45 SEA FLANGE 3000  621  
 JIC 45 SWEPT ELBOW 74 CONE  562    STRAIGHT SAE FLANGE 6000  602  
 JIC 45 SWEPT ELBOW 37 CONE THRUST WIRE NUT  572    90  SEA FLANGE 6000  642  
 

BSP 90 SWEPT ELBOW 60 CONE

 581    45  SEA FLANGE 6000  622  

 

آمار صفحه  
تعداد بازديد 28827 تاريخ آخرين ويرايش ۱۳۸۸/۳/۱۸ تاريخ درج ۱۳۸۸/۳/۱۰

تمامي حقوق اين سايت متعلق به شرکت ارس هيدروليک مي باشد

طراحي و پشتيباني : HakahamaneshCMS